John King

Hudba Daniel Matej 
Libreto Zuzana Piussi
Námet, scenár a réžia Ľubo Burgr
Výprava Zuzana Piussi
Diriguje Marián Lejava
Účinkujú Helga Bachová, Stanislav Beňačka, Peter Maťo, Zuzana Piussi, Monika Čertezni a Peter Jaško

Opera nemá ambíciu prinášať príbeh, zápletku a jej rozuzlenie. Príbehom je metapríbeh. Na základe absurdných skečov a tvrdého výsmechu prináša posolstvo o potrebe humoru, irónie a satiry, o tom, že v ničom medzi nebom a zemou netreba petrifikovať vážnosť a vznešenosť, ale každý vážny jav nášho života má mať aj svoju odvrátenú stránku.
Kompozícia opery aj inscenácie sa zakladá na voľne asociatívnom priraďovaní výstupov spájajúcich banalitu a surrealitu, dementnosť a nadsádzku, vulgárnosť a hravosť.

Premiéra: 2001
Dĺžka: 60 minút